Obchodní podmínky pro naše tábory

Provozovatel příměstských táborů
Provozovatelem příměstských táborů je společnost La Mamka Education z.s.. La Mamka Education z.s. nese odpovědnost za bezpečnost účastníků mladších 18 let. Přihlášením na příměstský tábor se dítě a jeho zákonný zástupce zavazují během tábora řídit pokyny lektorů.

Účastník tábora
Účastníkem příměstského tábora (dále účastník), může být dítě, jehož věk odpovídá věkové kategorii určené pro příslušný tábor. Dítě se chová tak, aby kriticky nenarušovalo průběh tábora, neohrožovalo své okolí, zázemí či les nebo ostatní táborové děti. Respektují se pravidla skupiny, bezpečnosti a ochrany zdraví, se kterými jsou děti první den seznámeny.

Táborové vybavení
Účastník přichází vybavený:
➢ Malým batohem.
➢ Láhví s pitím. Celodenní pitný režim je zajištěn pitnou vodou. Účastník musí mít u sebe láhev, do které mu bude pití doplňováno.
➢Svačinou, pokud mu nestačí svačiny podávané na táboře (dopoledne 1ks ovoce – jablíčko, hruška, švestky, ev. jogurt, odpoledne – rohlík, houska)
➢ Účastník tábora musí být vhodně oblečen a obut (sportovní outdoorové oblečení, pevné boty nebo sandále a nepromokavé oblečení – holínky a pláštěnka v případě deště). Je třeba počítat s možností znečištění oblečení i obuvi při venkovních hrách či vyrábění s výtvarnými a přírodními materiály. Dále děti musí být vybaveny pokrývkou hlavy, opalovacím krémem, případně slunečními brýlemi. Průvodci vyhodnocují situaci a počasí a v případě tropických teplot se slunci snaží vyhýbat.

Harmonogram příměstského tábora
Příměstský tábor trvá od pondělí do pátku, vždy od 8:00 do 16:00. Pro hladký průběh dne jsou příchody možné nejpozději do 8:30 (pokud lektor neurčí jinak). Odpoledne je zákonný zástupce
povinen vyzvednout dítě s dostatečným předstihem pro převzetí dítěte i jeho věcí. Vyzvedávací čas je 15:45 – 16:00, ne později.

Zákonný zástupce
Zastupování dítěte je součástí rodičovské zodpovědnosti dle § 31 a následujícího Zákona o rodině. Pouze zákonný zástupce může za zájemce či účastníka jednat (přihlásit, odhlásit, převzít, předat apod.). S žádnými jinými osobami nebudou lektoři ani provozovatel jednat a neumožní k účastníkovi příměstského tábora přístup. Chce-li zákonný zástupce přenést svá práva a odpovědnosti, zejména vyzvedávání, na nějakou jinou osobu (např. prarodiče), musí tak učinit písemně prostřednictvím Plné moci k vyzvedávání dítěte. Je nutné uvést jméno pověřené osoby a rodné číslo nebo datum narození, aby bylo možné osobu ověřit. Při pověřování k jiným úkonům je nutné je přesně specifikovat.

Cena a úhrada tábora
Zákonný zástupce dítěte se přihláškou zavazuje uhradit částku za vybraný tábor k datu splatnosti, který je uveden v emailu zaslaném provozovatelem. Provozovatel se zavazuje oznámit zrušení tábora pro nedostatečnou kapacitu nejpozději do 15.května a vrátit v tomto případě plnou částku na účet plátce nejpozději do 14 dnů od oznámení o zrušení.

Odhlášení dítěte
Zákonný zástupce má právo před začátkem příslušného tábora dítě odhlásit. Odhlášení dítěte se provádí emailem na adresu info@lamamka.cz

Storno podmínky
Po vyplnění přihlášky je dítě závazně přihlášeno na tábor(y) a rodič se zavazuje k úhradě dle zaslané faktury. Pokud se z jakéhokoliv důvodu nebude dítě/děti moci účastnit, a odhlásíte ho do 31. 3. 2022, bude Vám účtován pouze administrativní poplatek 400 Kč. Pokud dítě odhlásíte do 31. 5. 2022, bude Vám účtován storno poplatek ve výši 50% ceny tábora. Vratka uhrazeného tábora po 1. červnu není možná. Vždy za sebe můžete poslat náhradníka (za administrativní poplatek 400 Kč). Pro jakékoliv změny, prosím, pište na email info@lamamka.cz. Pořadatel tábora nenese
odpovědnost za překážky přihlášených v účasti na táborech s ohledem na případná opatření ministerstev či vlády ČR.

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek