Kroužky

Naše kroužky pro ZŠ a MŠ

  • Naši lektoři dochází za dětmi přímo do mateřských a základních škol. Naše kroužky tedy probíhají ve známém a bezpečném prostředí mezi kamarády. Rodičům tak odpadá starost  s doprovodem dětí na kroužky.

  • Děti od 3 let si mohou vybrat z naší nabídky uměleckých a edukativních kroužků. Pozitivně rozvíjíme jejich osobnost, talent a kamarádské vztahy mezi spolužáky.

  • Naše kroužky pro děti organizujeme v Praze,  Praze-východ a na  Benešovsku. Rádi se však budeme posouvat i do jiných oblastí.

  • S každou partnerskou školou a školkou úzce spolupracujeme a řešíme její individuální potřeby a požadavky.

  • Učit u nás mohou jen ti nejlepší lektoři, pro přijetí do našeho týmu je pro nás rozhodující jejich vzdělání, zkušenosti s dětmi, spolehlivost a přátelská osobnost s přirozenou autoritou. Lektory dále školíme, pracují pod vedením odborných metodiků a na jejich práci dohlížíme.

  • Máme vlastní pracovní listy a programy si sami navrhujeme a vytváříme.

  • O náplni jednotlivých lekcí jsou rodiče informováni z pracovních listů, které děti dostávají na každé hodině. Kdykoliv nás také mohou přímo kontaktovat přes naše webové stránky či na našem mobilním čísle.

  • Kontaktujte nás, pokud budete chtít zorganizovat zájmové kroužky či cykly ve Vaší školce/škole nebo se na cokoliv zeptat. Budeme se snažit vám vyjít maximálně vstříc.

HOKUS-POKUS

Velmi zábavnou formou zkoumáme zákonitosti přírody. Každou lekci máme jiné téma, na které provádíme řadu napínavých pokusů. Každý “malý vědec” se přímo účastní výzkumu. 

Při hodině sil obléháme hrad, střílíme z katapultu. Za hodinou vulkanismu se skrývá velký výbuch sopky a pochopitelně smíchu.

Neučíme se zde teorii, my prostě vědu žijeme!

KERAMIKA

Zkoušíme všemožné techniky práce s hlínou, od modelování z volné ruky přes tvoření z hliněných plátů až po modelování keramického reliéfu. Každou hodinu máme jiné téma, které si děti zpracují dle vlastní fantazie. Procvičujeme jemnou motoriku a relaxujeme po vyučování.

KYTARA

Seznamujeme se kytarou, ladíme nástroje. Učíme se jednoduché akordy, abychom si mohli zahrát první písničky, ale i klasické hře podle not.

Věnujeme se základům hudební nauky, rytmiky a hry na kytaru.

Snažíme se děti nadchnout pro tento nástroj a zdokonalovat je v rytmickém cítění.

HUDEBNÍ PŘÍPRAVA

Pouze pro MŠ.

Hudební přípravka jsou základy hudební nauky, rytmiky, zpěvu a hry na Orffovy nástroje. Pomocí motivačních her se děti učí správně zpívat jak ve skupině tak samy. Noty se učí hravou, veselou formou s malováním, protože ještě neumí číst a psát. Naším záměrem je vytvářet zajímavé a hravé hodiny,  při kterých se všichni naučí základům hudby.

Cílem je zbavit děti ostychu, posílit hlas, zdokonalovat je v intonaci a rytmickém cítění, kultivovat jejich chování při zpěvu a při poslechu písní.

KREATIVNÍ DÍLNA

Doslova každý si zde přijde na své. Tolik různých forem tvoření jste ještě nezažili.

Každou hodinu používáme jiný materiál, do něhož každý umělec vtiskne svou vlastní fantazii. Při některých lekcích je dané téma například: "dřevo - výroba auta", "keramika - cedule na plot". Při jiných používáme stroje, kde si děti volí téma dle své nálady například: dutinkovač. Věnujeme se pochopitelně i recyklacím a tvoření recyvěcí. Kreativní dílna dětem představí spousty řemesel a děti se budou lépe orientovat v tom, co je opravdu baví.

ŠIKOVNÉ RUČIČKY

MŠ a přípravné třídy ZŠ

Pracujeme s netradičním materiálem - dřevo, kámen, písek, různé hmoty, vlna, plast, pěny, papír, textil, sůl....

Lepíme, dutinkujeme na dutinkovacím stroji, šijeme, tlučeme kladivem , stříháme i vyřezáváme.

Trénujeme jemnou motoriku, relaxujeme a především rozvíjíme dětskou fantazii.

Každou hodinu je nachystané jedno téma (většinou vychází z ročního období).

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek